Gebruiksvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Toepassingsgebied: deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle productbestellingen op Sebio-websites (sebio.be, sebio.fr, sebio.nl) beheerd door Noé Nature SA (hierna te noemen SeBIO), ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0837906586 (btw BE 0837906586) en met maatschappelijke zetel op Zone d'activités Nord 37-41 te 5377 Baillonville. De logistiek wordt beheerd op het adres ZA Nord, 37, 5377 Baillonville, België.
E-mail: contact@sebio.be
Elke bestelling van een product in de online winkel van de site sebio.be, sebio.fr of sebio.be/nl, veronderstelt de volledige acceptatie van deze algemene voorwaarden, evenals de aanvaarding van ons privacy beleid.

Dienovereenkomstig erkent de klant dat hij volledig op de hoogte is van het feit dat zijn overeenkomst met betrekking tot de inhoud van deze algemene voorwaarden niet de handgeschreven handtekening van dit document vereist, voor zover de klant online de producten wil bestellen die worden gepresenteerd als onderdeel van de winkel van de website.

Artikel 2 - Algemene voorwaarden

2.1. Algemeen
Sebio heeft de mogelijkheid om deze algemene voorwaarden te bewaren of te bewerken, waarbij wordt gespecificeerd dat zowel de back-up als de bewerking van dit document de volledige verantwoordelijkheid van Sebio zijn.

SeBIO kan deze verkoopvoorwaarden op elk moment wijzigen onder voorbehoud van het tonen van deze wijzigingen op haar site. U wordt daarom geadviseerd om regelmatig de laatste versie van de algemene verkoopvoorwaarden te raadplegen die permanent beschikbaar zijn op de site.

2.2. Definities
Met CONSUMENT wordt bedoeld elke natuurlijke of rechtspersoon die voor puur niet-professionele doeleinden de producten of diensten op de website verwerft of gebruikt. Als consument heeft de klant daarom specifieke rechten, die worden aangevochten in het geval dat de producten of diensten die via de website zijn verkregen daadwerkelijk verband houden met zijn professionele activiteit.

Met PROFESSIONAL bedoelen we elke persoon die niet voldoet aan de hierboven gegeven definitie van de consument.

Artikel 3 – Afsluiten van een online verkoopovereenkomst
De catalogus met producten en hun beschrijving op www.sebio.be vormt geen aanbod als zodanig. Het is daarom niet voldoende om een bestelformulier op de bovengenoemde site in te vullen voor het te sluiten verkoopcontract. De verkoop wordt pas definitief na ontvangst van de bevestigingsmail.

Voor de veiligheid en zekerheid van de klant behoudt SeBIO zich het recht voor om aanvullende informatie te vragen en de uitvoering van de bestelling te weigeren bij gebrek aan een passend antwoord of als SeBIO van mening is dat de informatie waarover zij beschikt ontoereikend is. SeBIO kan ook bestellingen weigeren als blijkt dat de koper van plan is de producten door te verkopen.

Artikel 4 - Bevestiging van de bestelling
De contractuele informatie zal per e-mail worden bevestigd, uiterlijk op het moment van levering.

Artikel 5 – Aankoop
SeBIO reageert op uw bestelling binnen de limieten van beschikbare voorraden of onder voorbehoud van beschikbare voorraden van leveranciers. De verzendtijden zijn 24 uur/48 uur voor België, 72 uur/96 uur voor Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Nederland en 15 dagen voor andere landen behalve in geval van uitzonderlijke omstandigheden (weer, stakingen, verkeersproblemen, congestie van vervoersdiensten, enz.). Niettemin, als ondanks onze waakzaamheid de producten niet beschikbaar blijken na uw bestelling, zal SeBIO u hiervan per e-mail op de hoogte stellen en u uitnodigen om uw bestelling te annuleren of aan te passen.

Artikel 6 – Beschikbaarheid
De beschikbaarheid van producten wordt altijd op een indicatieve manier op onze website vermeld. In principe is een product dat 'in voorraad' is aangegeven onmiddellijk beschikbaar. SeBIO kan echter niet aansprakelijk worden gesteld als de voorraad niet langer dezelfde is als de datum waarop de bestelling werd geplaatst. Wanneer artikelen niet in voorraad zijn wordt dit in principe genoteerd op de website.

Als SeBIO niet binnen een redelijke termijn een product van haar leveranciers kan verkrijgen (bijvoorbeeld als het bij de leverancier niet op voorraad is), zal ze de klant per e-mail op de hoogte brengen van de verwachte vertraging. Deze laatste kan er vervolgens voor kiezen om zijn bestelling te annuleren of om te wijzigen, op basis van deze nieuwe informatie. Er wordt geen boeteregeling toegepast voor een dergelijke annulering van de bestelling.

SeBIO behoudt zich het recht voor om de bestelling in twee of meer keer te verzenden als een product niet beschikbaar was. Deze verzending zal worden uitgevoerd zonder extra kosten voor de klant (deze laatste betaalt zodra de bezorgkosten zijn aangegeven op het moment van bestelling).

Artikel 7 – Eigendomsoverdracht
In afwijking op artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte of geleverde goederen het exclusieve eigendom van SeBIO tot de volledige betaling van de bestelling.

De risico's die gepaard gaan met de eigendomsoverdracht van de producten verschillen afhankelijk van het feit of de klant ervoor kiest om zijn bestelling te verzenden via een niet-beveiligde verzending (postkantoor) of via een beveiligde verzending.

Als de bestelling per post wordt verzonden, zijn alle risico's van verlies en schade met betrekking tot de goederen in kwestie, de verantwoordelijkheid van de klant vanaf het moment van de bestelling. Aangekochte artikelen reizen daarom op risico en gevaar van de koper.

Als de klant kiest voor een veilige verzending, neemt SeBIO de kosten voor eventuele schade (diefstal, schade, ontbrekende items) die aan het product is veroorzaakt op zich, en vergoedt ze in dit geval de verzendkosten.

Artikel 8 – Prijs
De prijzen van onze producten zijn aangegeven in EURO, alle belastingen inbegrepen, exclusief verzendkosten. De leverings- en verzendkosten zijn de verantwoordelijkheid van de klant (met uitzondering van de speciale voorwaarden die op de site worden vermeld). Ze worden weergegeven, rekening houdend met de informatie die door de klant wordt verstrekt over de plaats van levering.

SeBIO behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen. SeBIO verplicht zich echter om de prijzen toe te passen die van kracht waren op het moment van uw bestelling, met uitzondering van verkoop met verlies veroorzaakt door een technisch probleem buiten onze macht.

Artikel 9 – Betaling
Betaling van de volledige prijs dient te geschieden op het moment van uw bestelling, tenzij u uw bestelling ophaalt in het magazijn op het adres: 5377 Baillonville, ZA Nord 37, België.

In dat geval kunt u ook betalen met Bancontact, ecocheque en ecopass op het moment van afname. U kunt uw bestelling komen afhalen tijdens onze openingstijden.

De betaalde bedragen kunnen nooit worden beschouwd als voorschot of termijnbetalingen. Alle bestellingen zijn te betalen in EURO. Om uw bestelling te betalen, heeft u de keuze tussen de volgende betaalmethoden:

- creditcard (Visa, Mastercard en ‘carte bleue’) via onze partner PayZen

- eco-cheques (alleen Edenred)

- Paypal

- overschrijving op het rekeningnummer van SeBIO

In dit laatste geval zijn de producten gedurende 5 werkdagen vanaf de bestelling gereserveerd voor de klant, in afwachting van betaling. Na deze tijd kunnen we besluiten om de bestelling te annuleren.

In het geval van een afname van goederen aan het magazijn, zijn de producten ook gereserveerd voor de klant gedurende 5 werkdagen vanaf de bestelling. Na deze tijd kunnen we besluiten om de bestelling te annuleren.

U garandeert SeBIO over alle benodigde autorisaties te beschikken om de betalingswijze te gebruiken die is gekozen tijdens de registratie van de bestelling. SeBIO behoudt zich het recht voor om elke bestelling en/of levering op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard en het niveau van uitvoering, in geval van niet-betaling (of in geval van betalingsincident) van een bedrag dat zou zijn verschuldigd. De levering van een nieuwe bestelling kan worden opgeschort in geval van te late betaling van een vorige bestelling en dit, ongeacht de bepalingen hiervan. SeBIO behoudt zich het recht voor om een fotokopie van uw identiteitskaart en/of bankbewijs te vragen voor elke betaling met een creditcard.

Artikel 10 – Levering

10.1 Algemeen
Producten die op SeBIO zijn gekocht, worden alleen in de landen geleverd die op de site worden vermeld. Ze worden afgeleverd op het adres dat is aangegeven op het bestelformulier. De op het artikelblad aangegeven termijnen zijn indicatieve deadlines en komen overeen met het tijdstip van behandeling van de verzending waaraan de vertraging van de routering is toegevoegd.

SeBIO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een vertraging in de verzending gerelateerd aan de verantwoordelijkheid van de post. Er is geen restitutie van de bestelling mogelijk totdat deze wordt teruggestuurd naar de afzender of met vertraging aankomt bij de ontvanger.

In geval van betaling via overschrijving, zal de bestelling alleen worden behandeld na ontvangst van het bedrag. Bijgevolg zijn de termijnen in deze zaak van toepassing op de dag van ontvangst van de betaling en kunnen daarom worden gewijzigd ten opzichte van die vermeld op de dag van het plaatsen van de bestelling.

Als u besluit uw bestelling na betaling te annuleren en uw bestelling werd al verzonden voor aflevering, zal SeBIO het product alleen terugbetalen wanneer het volledig is terugontvangen. Het wordt sterk aanbevolen om het product in de oorspronkelijke staat terug te bezorgen.

10.2. - Overdracht van risico's
Het eigendom en de risico's van uw producten worden overgedragen na ontvangst van de producten.

10.3 – Douanerechten
Wanneer u producten bestelt voor levering in een ander land dan België, wordt u beschouwd als de erkende importeur en moet u zich dus houden aan de wetten en voorschriften die gelden in het land waar u de goederen ontvangt.

U kunt onderworpen zijn aan invoerrechten of belastingen bij aankomst van de goederen in uw land. Alle aanvullende douanekosten zijn uw verantwoordelijkheid. SeBIO heeft geen controle over deze kosten en weet het bedrag niet. Omdat het douanebeleid van land tot land verschilt, moet u contact opnemen met uw lokale douanedienst voor meer informatie.

10.4 – Leveringsproblemen
Elke afwijking op het geleverde product (bijvoorbeeld: beschadigd pakket, reeds geopend ...) moet binnen 3 dagen na ontvangst van het product aan SeBIO worden gemeld. Afhankelijk van de in artikel 7 gedefinieerde gevallen, kunt u al dan niet profiteren van de voorwaarden voor omwisseling en terugbetaling waarin dit artikel voorziet.

Elk probleem met betrekking tot de artikelen in het pakket (het artikel is verlopen, vermist, niet overeenstemmend met het bestelde artikel ...) moet binnen 14 dagen na ontvangst van het pakket aan SeBIO worden gemeld. Enige kennisgeving na deze deadline zal niet langer de verantwoordelijkheid van SeBIO zijn en zal daarom niet worden terugbetaald of vervangen.

10.5 - Conformiteit van producten
SeBIO vergoedt of ruilt producten die niet overeenkomen met uw bestelling. In dit geval vragen wij u vriendelijk om dit gedetailleerd te rapporteren per e-mail (contact@sebio.be) en de producten terug te sturen naar SeBIO. SeBIO zal, naar uw keuze, het product of de producten ruilen of terugbetalen. Het verzoek moet binnen 14 werkdagen na levering worden gedaan. Elke claim die buiten deze periode wordt gedaan, wordt mogelijk niet geaccepteerd. SeBIO biedt zijn klanten een gunstiger retourbeleid waarvan de voorwaarden hier kunnen worden geraadpleegd.
Het wordt sterk aanbevolen om naar SeBIO-producten terug te sturen in de staat waarin u ze heeft ontvangen met alle geleverde elementen (accessoires, verpakking, instructies ...).

In ieder geval profiteert u van de bepalingen van de wettelijke garantie met betrekking tot de garantie van verborgen gebreken.

10.6 - Retourneren van pakketten
BELANGRIJK: als de klant niet aanwezig is op het moment van levering en zijn pakket niet binnen 15 dagen ophaalt bij het postkantoor, wordt het pakket teruggestuurd naar SeBIO. In dit geval zal SeBIO het pakket alleen aan de klant retourneren wanneer het pakket eerst retour is ontvangen (of terugbetaald door de post in geval van verlies), en de verzendkosten van deze tweede zending zullen aan de klant worden aangerekend, zelfs wanneer blijkt dat de post geen aanbiedingsbericht heeft achtergelaten.

Artikel 11 – Garantie
11.1 De producten die op deze site worden gekocht, hebben een garantie van twee jaar.

11.2Lees uw productdocumentatie voor meer informatie over de fabrieksgarantie, die geen invloed heeft op de verplichte rechten die door de huidige wetgeving worden geboden.

11.3 Elke garantieclaim moet, indien van toepassing, rechtstreeks aan de fabrikant of de uitgever worden gedaan in overeenstemming met de bepalingen van enige garantie die is gekoppeld aan de gekochte producten, of aan SeBIO per e-mail (contact@sebio.be) en dit uiterlijk binnen 2 maanden na het vinden/ontdekken van een defect in het product.

Artikel 12 – Herroepingsrecht
In overeenstemming met de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht om de verkoper te melden dat hij afziet van de aankoop, zonder dat hier sancties tegenover staan en zonder opgave van redenen, binnen 14 werkdagen vanaf de dag na de dag van levering van het product.

Het wordt sterk aanbevolen om de producten binnen 14 dagen aan SeBio te retourneren in een perfecte staat van wederverkoop, in hun originele staat (verpakking, accessoires, kennisgeving), naar behoren verzegeld, evenals een kopie van de factuur of de leveringsbon.

Elk product dat incompleet of beschadigd is, of waarvan de originele verpakking is beschadigd, wordt niet terugbetaald of geruild.

De consument die dit recht wenst uit te oefenen, moet binnen 14 werkdagen contact opnemen met SeBIO via contact@sebio.be.

Artikel 13 - Bewijs van de transactie
De geautomatiseerde registers, opgeslagen in de computersystemen van SeBIO onder redelijke veiligheidsvoorwaarden, worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestelling en betaling tussen de partijen.

Het bewaren van inkooporders en facturen gebeurt op een betrouwbaar en duurzaam medium en deze kunnen opnieuw als bewijs worden geproduceerd.

Artikel 14 - Beperking van aansprakelijkheid
14.1 De foto's en teksten die de producten op deze site illustreren en beschrijven zijn niet-contractueel en alleen voor informatiedoeleinden. SeBIO aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de foto's of tekst op deze site. Bovendien wijst SeBIO alle verantwoordelijkheid af voor de geldigheid van de inhoud van technische fiches en beschrijvingen van producten van partners of leveranciers.

14.2 Zonder de reikwijdte van deze algemene verkoopvoorwaarden te beperken, kan geen enkel verzoek ten aanzien van geleverde producten, het niet leveren van producten of anders, hoger zijn dan het bedrag van de aankoopprijs van de producten die aanleiding hebben gegeven tot een schadeloosstelling. In geen geval kan SeBIO aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook (zelfs als het optreden van dergelijke schade bekend was of kon zijn door SeBIO) die zich voordoet in verband met haar producten, hun gebruik, hun verkoop of de website.

Artikel 15 – Overmacht
15.1
SeBIO zal al het mogelijke doen om zijn verplichtingen na te komen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of niet-nakoming als gevolg van omstandigheden buiten zijn macht, zoals stakingen, oorlogen, natuurrampen of andere rampen die productie, transport of levering van producten verhinderen.

15.2 In geval van vertraging zal SeBIO haar verplichtingen zo snel mogelijk nakomen en behoudt zich het recht voor om de resterende productvoorraden op een eerlijke manier onder haar klanten te verdelen.

Artikel 16 - Gegevensbeheer en het rechtmatige belang van de verantwoordelijke voor de verwerking
Door uw bestelling te plaatsen, gaat u ermee akkoord dat SeBIO de gegevens, die zijn verzameld bij uw bestelling, opslaat, verwerkt en gebruikt. Sommige van deze informatie kan worden overgedragen aan de bedrijven die betrokken zijn bij de levering van uw producten en het beheer van onze direct marketing.

Deze bedrijven verwerken uw gegevens op ons verzoek, maar zijn niet gemachtigd om deze aan derden te communiceren:

Deze lijst met partners is niet noodzakelijk volledig, maar heeft alleen betrekking op diensten die in het rechtmatige belang van Sebio en zijn klanten zijn. Verdere informatie over dit onderwerp is te vinden in ons privacybeleid.
Wij communiceren uw gegevens niet met derden die niets met ons werkterrein te maken hebben.

Door uw bestelling te plaatsen en aldus onze algemene verkoopvoorwaarden te accepteren, stemt u er automatisch mee in onze e-mails te ontvangen als onderdeel van onze marketingactiviteiten. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief door op de link 'Uitschrijven' onder aan de e-mail te klikken of door contact op te nemen met onze klantenservice.

Artikel 17 - Toepasselijk recht en overmacht
SeBIO zal haar best doen om geschillen in der minne te schikken. Als u niet tevreden bent met de schikking en een beroep wilt doen op de bevoegde rechtbanken, zijn de volgende regels van toepassing.

De bepalingen van de overeenkomst zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke partij geeft exclusieve rechtsbevoegdheid aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dinant (België) in geval van een geschil.

Artikel 18 - Consumentenrecensies 

Door een bestelling op de SeBIO-website te plaatsen, stemt u er automatisch mee in om per e-mail verzoeken om consumentenrecensies te ontvangen van de onafhankelijke Avis Vérifiés die alleen betrekking hebben op uw bestelervaring op onze site en de kwaliteit van de aangeschafte producten. Het verzamelen, modereren en retourneren van consumentenberichten die door Avis Vérifiés worden verwerkt, voldoet aan de NF-norm Z74-501 en de NF522-certificatieregels. Alleen uw e-mailadres en de gegevens van uw meest recente bestelling worden automatisch meegedeeld aan Avis Vérifiés, die ermee instemt deze gegevens niet aan derden te communiceren. Alle andere persoonlijke informatie (adres, betaalmiddel geselecteerd) wordt uitsluitend door de verkoper bewaard en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Als u wilt dat Avis Vérifiés uw e-mailadres uit hun database verwijdert, kunt u contact met hen opnemen via contact@avis-verifies.com. Onze klantenservice behoudt zich het recht voor om elektronisch contact met u op te nemen om u hulp te bieden bij een mogelijke gemengde ervaring die u heeft kunnen uiten via Avis Vérifiés. Voor evaluatieaanvragen van Avis Vérifiés is geen antwoord vereist. Recensies en opmerkingen die zijn gedeeld via Avis Vérifiés worden automatisch openbaar gepubliceerd op de SeBio-website, onder voorbehoud van moderatie. Alleen uw voornaam en de datum van uw bestelling worden gepubliceerd onder uw commentaar.
We nodigen u uit om ons privacybeleid
hier te raadplegen.

Cadeaus en korting

Word lid van Planet Family

Klantenservice

Behulpzaam en eerlijk advies

Veilig betalen

In een veilige omgeving

Snelle levering

Bij je thuis of in een afhaalpunt