Gebruiksvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Toepassingsgebied: deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van producten op de websites van Sebio (sebio.be, sebio.fr, sebio.nl) die worden beheerd door de vennootschap Planet Nature SA (hierna Sebio genoemd), ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0838.353.479 (BTW BE 0838.353.479) en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Zone d'activités Sud, 3 in 5377 Baillonville. De logistiek wordt beheerd op het adres Zone d'activités Nord, 37-41, 5377 Baillonville, België.
E-mail : contact@sebio.be

Artikel 2 - Algemene voorwaarden

2.1. Algemeen
Sebio heeft de mogelijkheid om deze algemene voorwaarden te bewaren of te bewerken, waarbij wordt gespecificeerd dat zowel de back-up als de bewerking van dit document de volledige verantwoordelijkheid van Sebio zijn.

SeBIO kan deze verkoopvoorwaarden op elk moment wijzigen onder voorbehoud van het tonen van deze wijzigingen op haar site. U wordt daarom geadviseerd om regelmatig de laatste versie van de algemene verkoopvoorwaarden te raadplegen die permanent beschikbaar zijn op de site.

2.2. Definities
Met CONSUMENT wordt bedoeld elke natuurlijke of rechtspersoon die voor puur niet-professionele doeleinden de producten of diensten op de website verwerft of gebruikt. Als consument heeft de klant daarom specifieke rechten, die worden aangevochten in het geval dat de producten of diensten die via de website zijn verkregen daadwerkelijk verband houden met zijn professionele activiteit.

Met PROFESSIONAL bedoelen we elke persoon die niet voldoet aan de hierboven gegeven definitie van de consument.

Artikel 3 – Afsluiten van een online verkoopovereenkomst
De catalogus met producten en hun beschrijving op www.sebio.be vormt geen aanbod als zodanig. Het is daarom niet voldoende om een bestelformulier op de bovengenoemde site in te vullen voor het te sluiten verkoopcontract. De verkoop wordt pas definitief na ontvangst van de bevestigingsmail.

Voor de veiligheid en zekerheid van de klant behoudt SeBIO zich het recht voor om aanvullende informatie te vragen en de uitvoering van de bestelling te weigeren bij gebrek aan een passend antwoord of als SeBIO van mening is dat de informatie waarover zij beschikt ontoereikend is. SeBIO kan ook bestellingen weigeren als blijkt dat de koper van plan is de producten door te verkopen.

Artikel 4 - Bevestiging van de bestelling
De contractuele informatie zal per e-mail worden bevestigd, uiterlijk op het moment van levering.

Artikel 5 – Aankoop
Sebio reageert op uw bestelling binnen de grenzen van de beschikbare voorraden of onder voorbehoud van de beschikbare voorraden bij zijn leveranciers. De verzendingstermijn bedraagt 1 tot 2 werkdagen voor België, 2 tot 5 werkdagen voor Frankrijk, 5 tot 10 werkdagen voor Luxemburg, Duitsland en Nederland, behalve in uitzonderlijke omstandigheden (weer, stakingen, verkeersproblemen, congestie van de vervoersdiensten, enz.) Niettemin, als ondanks haar waakzaamheid de producten niet beschikbaar blijken te zijn na uw bestelling, zal Sebio u per e-mail informeren en u uitnodigen uw bestelling te annuleren of te wijzigen.

Opgelet: uw bestelling wordt enkel dezelfde dag klaargemaakt indien ze tijdens de week (werkdagen) en voor de middag werd geplaatst. De levertijd gaat in zodra het pakket ons magazijn heeft verlaten (bestelstatus = "verzonden") en niet vanaf het moment dat u uw bestelling bevestigt.

Artikel 6 – Beschikbaarheid
De beschikbaarheid van producten wordt altijd op een indicatieve manier op onze website vermeld. In principe is een product dat 'in voorraad' is aangegeven onmiddellijk beschikbaar. SeBIO kan echter niet aansprakelijk worden gesteld als de voorraad niet langer dezelfde is als de datum waarop de bestelling werd geplaatst. Wanneer artikelen niet in voorraad zijn wordt dit in principe genoteerd op de website.

Als SeBIO niet binnen een redelijke termijn een product van haar leveranciers kan verkrijgen (bijvoorbeeld als het bij de leverancier niet op voorraad is), zal ze de klant per e-mail op de hoogte brengen van de verwachte vertraging. Deze laatste kan er vervolgens voor kiezen om zijn bestelling te annuleren of om te wijzigen, op basis van deze nieuwe informatie. Er wordt geen boeteregeling toegepast voor een dergelijke annulering van de bestelling.

SeBIO behoudt zich het recht voor om de bestelling in twee of meer keer te verzenden als een product niet beschikbaar was. Deze verzending zal worden uitgevoerd zonder extra kosten voor de klant (deze laatste betaalt zodra de bezorgkosten zijn aangegeven op het moment van bestelling).

Artikel 7 – Eigendomsoverdracht

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte of geleverde goederen de exclusieve eigendom van Sebio tot de volledige betaling van de bestelling.

Volgens art. VI. 44 COB worden de goederen verzonden op risico van het bedrijf, behalve wanneer het vervoer wordt uitgevoerd door een door de consument aangewezen vervoerder en deze keuze niet door het bedrijf is voorgesteld.

Voor overeenkomsten waarbij het bedrijf de goederen naar de consument verzendt, gaat het risico van verlies en schade over op de consument:

    bij de levering van de goederen aan de niet door de onderneming aangeboden vervoerder, zonder dat de consument zijn rechten jegens de vervoerder verliest;
    wanneer de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in ontvangst neemt.

Artikel 8 – Prijs
De prijzen van onze producten zijn aangegeven in EURO, alle belastingen inbegrepen, exclusief verzendkosten. De leverings- en verzendkosten zijn de verantwoordelijkheid van de klant (met uitzondering van de speciale voorwaarden die op de site worden vermeld). Ze worden weergegeven, rekening houdend met de informatie die door de klant wordt verstrekt over de plaats van levering.

SeBIO behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen. SeBIO verplicht zich echter om de prijzen toe te passen die van kracht waren op het moment van uw bestelling, met uitzondering van verkoop met verlies veroorzaakt door een technisch probleem buiten onze macht.

Artikel 9 – Betaling
Onze betalingsmethoden worden gecentraliseerd en beschermd door onze betalingspartner Stitching Mollie Paiments, zodat uw gegevens te allen tijde veilig blijven en uw transacties veilig zijn.

De volledige prijs moet bij de bestelling worden betaald.

De betaalde bedragen kunnen in geen geval worden beschouwd als aanbetaling of voorschot. Alle bestellingen worden betaald in EURO. Om uw bestelling te betalen heeft u de volgende betaalmiddelen:

Betaling via Bancontact (QR-code): betaal in één enkel gebaar vanuit uw banktoepassing, door eenvoudigweg de QR-code te scannen die op het platform verschijnt.

Betalingswijzen voor leveringen naar België :

Betaling met creditcard (Visa/Mastercard)

Betaling via overschrijving

Betaling per cheque (Sodexo/Monizze):

    Maaltijdcheques
    Eco-cheques
    Consumentencheques

In geval van een bankoverschrijving worden de producten tot 5 werkdagen na de bestelling ter attentie van de klant gereserveerd, in afwachting van de betaling. Na het verstrijken van deze termijn kunnen wij besluiten de bestelling te annuleren.

U garandeert Sebio dat u over alle noodzakelijke machtigingen beschikt om de bij de registratie van de bestelbon gekozen betalingswijze te gebruiken. Sebio behoudt zich het recht voor elke bestelling en/of levering, ongeacht de aard en het niveau van uitvoering, op te schorten of te annuleren in geval van niet-betaling (of in geval van incidentele betaling) van enig bedrag dat verschuldigd zou zijn. De levering van elke nieuwe bestelling kan worden opgeschort in geval van achterstallige betaling van een vorige bestelling en dit, niettegenstaande de bepalingen van de huidige. Sebio behoudt zich het recht voor een fotokopie van uw identiteitskaart en/of bankafschrift te vragen voor elke betaling met bankkaart.

Artikel 10 – Levering

10.1 Algemeen
De op Sebio gekochte producten worden alleen geleverd in de op de site aangegeven landen. Ze worden geleverd op het adres dat op het bestelformulier is vermeld. De op het artikelblad aangegeven tijden zijn indicatief en komen overeen met de verwerkingstijd van de verzending plus de levertijd.

Bij betaling per bankoverschrijving wordt de bestelling pas verwerkt na ontvangst van het bedrag. Bijgevolg gelden in dit geval de levertijden op de dag van ontvangst van de betaling en kunnen deze dus worden gewijzigd ten opzichte van die vermeld op de dag van de bestelling.

Als u besluit uw bestelling te annuleren na betaling en uw bestelling is al verzonden voor levering, zal Sebio u dit product pas terugbetalen als het volledig is ontvangen. Het wordt sterk aangeraden het product in zijn oorspronkelijke staat terug te sturen.

10.2. - Overdracht van risico's
Het eigendom en de risico's van uw producten worden overgedragen na ontvangst van de producten.

10.3 – Douanerechten
Wanneer u producten bestelt voor levering in een ander land dan België, wordt u beschouwd als de erkende importeur en moet u zich dus houden aan de wetten en voorschriften die gelden in het land waar u de goederen ontvangt.

U kunt onderworpen zijn aan invoerrechten of belastingen bij aankomst van de goederen in uw land. Alle aanvullende douanekosten zijn uw verantwoordelijkheid. SeBIO heeft geen controle over deze kosten en weet het bedrag niet. Omdat het douanebeleid van land tot land verschilt, moet u contact opnemen met uw lokale douanedienst voor meer informatie.

10.4 – Leveringsproblemen
Voor elk voorbehoud betreffende het geleverde product (bijvoorbeeld: beschadigd pakket, reeds geopend...) en elk probleem betreffende de artikelen in het pakket (vervallen artikel, ontbreekt, komt niet overeen met het bestelde artikel...), gelieve indien mogelijk Sebio zo snel mogelijk te informeren, zodat wij kunnen tussenkomen in de activering van de wettelijke garantie of in het proces van overname van de verantwoordelijkheid voor het transport van uw bestelling, afhankelijk van het precieze geval.

De wettelijke termijn om het bedrijf in kennis te stellen van een gebrek is 2 maanden vanaf de ontdekking van het gebrek.

10.5 - Conformiteit van producten
Sebio verbindt zich ertoe u de defecte of niet aan uw bestelling beantwoordende producten terug te betalen of om te ruilen. In dit geval danken wij u voor uw toestemming om een melding te doen via e-mail aan contact@sebio.be. Sebio zal, naar uw keuze, overgaan tot de omruiling of de terugbetaling van de betrokken producten. Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte van het gebrek, want de wettelijke termijn is maximaal 2 maanden na ontdekking van het gebrek.

Indien mogelijk, verzoeken wij u ons de niet-conforme producten terug te sturen in de staat waarin u ze heeft ontvangen, met alle geleverde elementen (accessoires, verpakking, gebruiksaanwijzing, enz.).

In ieder geval profiteert u van de bepalingen van de wettelijke garantie met betrekking tot de garantie van verborgen gebreken.

De op deze site gekochte producten hebben een garantie van twee jaar.

Elk verzoek om garantie moet aan Sebio worden gericht, bij voorkeur per e-mail aan het adres contact@sebio.be, bij voorkeur binnen 14 dagen en uiterlijk binnen 2 maanden na de vaststelling/ontdekking van een gebrek aan het product. Wij raden u sterk aan om niet op eigen houtje te retourneren, want ons retouretiket zorgt ervoor dat uw zending goed wordt gevolgd.

Sebio is gebonden aan de wettelijke garantie van conformiteit van consumptiegoederen.

Sebio is jegens de koper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat zich binnen twee jaar na de levering van de goederen voordoet.

10.6 - Retourneren van pakketten
BELANGRIJK: als de klant niet aanwezig is op het moment van levering en zijn pakket niet binnen 15 dagen ophaalt bij het postkantoor, wordt het pakket teruggestuurd naar SeBIO. In dit geval zal SeBIO het pakket alleen aan de klant retourneren wanneer het pakket eerst retour is ontvangen (of terugbetaald door de post in geval van verlies), en de verzendkosten van deze tweede zending zullen aan de klant worden aangerekend, zelfs wanneer blijkt dat de post geen aanbiedingsbericht heeft achtergelaten.

Artikel 11 – Garantie van de fabrikant


Lees uw productdocumentatie voor meer informatie over de garantie van de fabrikant, die geen afbreuk doet aan eventuele dwingende rechten uit hoofde van de toepasselijke wetgeving.

Alle garantieclaims moeten rechtstreeks bij de fabrikant of uitgever worden ingediend in overeenstemming met de voorwaarden van de eventueel aan de aangekochte producten verbonden garantie.

Artikel 12 – Herroepingsrecht
Overeenkomstig boek VI van het Wetboek van economisch recht (COB) heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Stuur indien mogelijk het product (de producten) onbeschadigd en compleet (originele verpakking, accessoires, instructies) terug en plak het verzendlabel niet rechtstreeks op de verpakking van het geretourneerde product (de producten), maar gebruik een geschikte doos voor het vervoer.

De consument die zijn herroepingsrecht wil uitoefenen, moet binnen 14 kalenderdagen contact opnemen met Sebio.

Volgens Art. VI.49. [1, lid 1, stelt de consument het bedrijf vóór het verstrijken van de herroepingstermijn in kennis van zijn besluit de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de consument :

  1° een modelformulier voor herroeping gebruiken (...)

  2° een andere ondubbelzinnige verklaring afleggen waarin hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen uiteenzet

Voor uw gemak worden de mogelijkheden voor de consument duidelijk uitgelegd op de pagina klantenservice en wordt ons retourbeleid (na de herroepingstermijn van 14 dagen) uiteengezet op onze retourpagina.

Volgens art. VI.50§1 en 3 COB, heeft Sebio een termijn van 14 dagen vanaf de dag nadat Sebio op de hoogte is gesteld van het besluit van de consument om de overeenkomst te herroepen om de consument terug te betalen. Sebio kan de terugbetaling echter uitstellen totdat de goederen zijn afgehaald of totdat de consument het bewijs van verzending van de goederen heeft geleverd, indien dit eerder is.

Volgens Art. VI.51 §1 CDE, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de goederen terug te sturen, te rekenen vanaf de dag nadat de consument Sebio op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Overeenkomstig art. VI. 50 §1, lid 1 COB vergoedt Sebio alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten.

Volgens art. VI.51 §1, al.2 COB, draagt de consument de kosten voor het terugzenden van de goederen.

Overeenkomstig artikel VI.50§1 lid 2 CDW verricht Sebio de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als door de consument voor de oorspronkelijke transactie is gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk instemt met een ander betaalmiddel en mits de terugbetaling voor de consument geen kosten met zich meebrengt.

12.2 Gevallen waarin er geen herroepingsrecht is

Art. VI.53 COB bepaalt dat het herroepingsrecht niet kan worden verleend in geval van :

- verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en die na levering door de consument zijn ontzegeld

Artikel 13 - Bewijs van de transactie
De geautomatiseerde registers, opgeslagen in de computersystemen van SeBIO onder redelijke veiligheidsvoorwaarden, worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestelling en betaling tussen de partijen.

Het bewaren van inkooporders en facturen gebeurt op een betrouwbaar en duurzaam medium en deze kunnen opnieuw als bewijs worden geproduceerd.

Artikel 14 – Overmacht
14.1
SeBIO zal al het mogelijke doen om zijn verplichtingen na te komen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of niet-nakoming als gevolg van omstandigheden buiten zijn macht, zoals stakingen, oorlogen, natuurrampen of andere rampen die productie, transport of levering van producten verhinderen.

14.2 In geval van vertraging zal SeBIO haar verplichtingen zo snel mogelijk nakomen en behoudt zich het recht voor om de resterende productvoorraden op een eerlijke manier onder haar klanten te verdelen.

Artikel 15 - Gegevensbeheer en het rechtmatige belang van de verantwoordelijke voor de verwerking
Door uw bestelling te plaatsen, gaat u ermee akkoord dat SeBIO de gegevens, die zijn verzameld bij uw bestelling, opslaat, verwerkt en gebruikt. Sommige van deze informatie kan worden overgedragen aan de bedrijven die betrokken zijn bij de levering van uw producten en het beheer van onze direct marketing.

Deze bedrijven verwerken uw gegevens op ons verzoek, maar zijn niet gemachtigd om deze aan derden te communiceren:

Deze lijst met partners is niet noodzakelijk volledig, maar heeft alleen betrekking op diensten die in het rechtmatige belang van Sebio en zijn klanten zijn. Verdere informatie over dit onderwerp is te vinden in ons privacybeleid.
Wij communiceren uw gegevens niet met derden die niets met ons werkterrein te maken hebben.

Door uw bestelling te plaatsen en aldus onze algemene verkoopvoorwaarden te accepteren, stemt u er automatisch mee in onze e-mails te ontvangen als onderdeel van onze marketingactiviteiten. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief door op de link 'Uitschrijven' onder aan de e-mail te klikken of door contact op te nemen met onze klantenservice.

Door een bestelling op de SeBIO-website te plaatsen, stemt u er automatisch mee in om per e-mail verzoeken om consumentenrecensies te ontvangen van de onafhankelijke Avis Vérifiés die alleen betrekking hebben op uw bestelervaring op onze site en de kwaliteit van de aangeschafte producten. Het verzamelen, modereren en retourneren van consumentenberichten die door Avis Vérifiés worden verwerkt, voldoet aan de NF-norm Z74-501 en de NF522-certificatieregels. Alleen uw e-mailadres en de gegevens van uw meest recente bestelling worden automatisch meegedeeld aan Avis Vérifiés, die ermee instemt deze gegevens niet aan derden te communiceren. Alle andere persoonlijke informatie (adres, betaalmiddel geselecteerd) wordt uitsluitend door de verkoper bewaard en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Als u wilt dat Avis Vérifiés uw e-mailadres uit hun database verwijdert, kunt u contact met hen opnemen via contact@avis-verifies.com. Onze klantenservice behoudt zich het recht voor om elektronisch contact met u op te nemen om u hulp te bieden bij een mogelijke gemengde ervaring die u heeft kunnen uiten via Avis Vérifiés. Voor evaluatieaanvragen van Avis Vérifiés is geen antwoord vereist. Recensies en opmerkingen die zijn gedeeld via Avis Vérifiés worden automatisch openbaar gepubliceerd op de SeBio-website, onder voorbehoud van moderatie. Alleen uw voornaam en de datum van uw bestelling worden gepubliceerd onder uw commentaar.
We nodigen u uit om ons privacybeleid
hier te raadplegen.

Artikel 16 - Toepasselijk recht en overmacht
SeBIO zal haar best doen om geschillen in der minne te schikken. Als u niet tevreden bent met de schikking en een beroep wilt doen op de bevoegde rechtbanken, zijn de volgende regels van toepassing.

De bepalingen van de overeenkomst zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke partij geeft exclusieve rechtsbevoegdheid aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dinant (België) in geval van een geschil.

Cadeaus en korting

Word lid van Planet Family

Klantenservice

Behulpzaam en eerlijk advies

Veilig betalen

In een veilige omgeving

Snelle levering

Bij je thuis of in een afhaalpunt